AUTOSPOUT

Systém AUTOSPOUT® je určen pro ty, kteří preferují pití z výklopného pítka nicméně bez možnosti automatického uzavírání systému (tj. láhev je nutno uzavřít manuálně). Při pití z dále uvedených lahví se systémem AUTOSPOUT® (modely AshlandAshland Chill a James) není díky brčku nutno láhev naklánět, a tak nedochází k zakrývání výhledu, což ocení zejména řidiči. Uzavřený inovovaný sytém (modely ChugAshland, Ashland Chill, Devon, Devon izolovaný a James) zabraňuje rozlití tekutiny při náhodném převržení nádoby (toto se netýká starších modelů Addison, Sheffield a Striker, kdy z lahve mohl uniknout obsah brčka).

UPOZORNĚNÍ

V případě, že v nádobě s uzávěrem AUTOSPOUT® z důvodu přirozených vlastností nápoje (př. zahřátí na slunci, třesení lahví apod.) vznikne přetlak, může při jejím otevření dojít k vystříknutí tekutiny z pítka. Doporučujeme proto před otevřením mechanizmu AUTOSPOUT® po delší době nepoužívání pootočit závitem víka, aby se přetlak uvolnil. Lahve s uzávěrem AUTOSPOUT® nejsou určeny na sycené nápoje.

Lahve CONTIGO nejsou určeny pro transport vroucí tekutiny, vlivem jejích přirozených vlastností a chování v uzavřeném prostoru by při manipulaci s lahví mohlo dojít k opaření. Láhev vždy naplňujte pouze tekutinou v teplotě vhodné pro konzumaci.

Lahve s uzávěrem AUTOSPOUT® nejsou určeny pro umístění dnem vzhůru. Při umístění lahve jinak než víkem nahoru může docházet k úniku tekutiny z pítka, který není důvodem k reklamaci výrobku.